Stefan frelichowski cytaty milosne

“Muszę sobie wyrobić silny character, wolę nieugiętą. Będę uparty, tak uparty, jak byli święci. Muszę dążyć do cząstki świętości, być dobrym chrześcijaninem. "

zapis w pamiętniku z lat szkolnych.

Pochodzi z Wikiquote. Ostatnia Aktuellizacja 22 maja 2020. Historia

Podobne cytaty

“What, moi panowie, wzywa sława, jak to nie zdarzyło się od wieków. Bądźcie twardzi, bądźcie bezlitośni, działajcie szybciej i brutalniej niż przeciwnicy. Mieszczanie zachodnioeuropejscy muszą zadrżeć ze zgrozy. (...) A teraz na wroga! W Warszawie będziemy święcić przywitanie! "

- Adolf Hitler kanclerz Rzeszy, twórca i dyktator III Rzeszy niemieckiej 1889 - 1945

fragmenty mowy do generałów dowodzących Wehrmachtem, którą wygłosił w Obersalzbergu w przededniu wojny, 22 sierpnia 1939.
Źródło: Tadeusz Kułakowski, Gdyby Hitler zwyciężył, Warszawa 1960, pp. 22–23.

“Macie i musicie planować świętość, działanie, ale nie życie, bo nie macie władzy, żeby dać życie. Każde dziecko jest bowiem dziełem Boga, a nie człowieka. "

- Wanda Półtawska polska lekarka i literatka 1921

Źródło: Wanda Półtawska: poradnia rodzinna nie wystarczy, rodziny potrzebują pomocy na co dzień http://niedziela.pl/artykul/22585/Wanda-Poltawska-poradnia-rodzinna-nie, niedziela.pl, 31 May 2016.

"Być może rzeczy" dobre "to sprawdziany, i to trudne, a rzeczy" złe "to prezenty, pozwalające nam rozwijać się: problemy, które musimy rozwiązać, sytuacje, których musimy, których musimzy zička naucen musimy zaakceptować, lekcje, których musimy się nauczyć, rzeczy, które musimy zmienić - wszystko to są okazje do znalezienia Mądrości, Szczęścia i Prawdy. "

- Benjamin Hoff 1946

Te Prosiaczka
Źródło: Jak się rzeczy mają, p. 131

Pokrewne tematy